Arra késztet, hogy hagyjam abba a dohányzást


Aki a szimmetriában rejlő kellemetességet először találta fel, az lehetett az első képzőművész. Ha van igazság, mért kell azt keresni, s ha már keresni kell is, mért nem lehet megtalálni soha? Baj van ezzel az önfegyelmezéssel. Maga az aszkézis még nem maga a jóság. El tudok képzelni rossz embert, aki aszkéta.

Én szenvedek és lemondok és más jól éljen? A magam kínzása a más kínzására késztet. A mai írók lendületének legfőbb arra késztet, hogy szükségét érzik, hogy mindazt valószínűsítsék, amit mondanak. Ezt a követelményt a naturalizmus oltotta a művészek vérébe. Shakespeare nem valószínűsít. Ma a legtöbb lírikus, ha verset ír, már szükségszerűnek érzi, hogy keseregjen abban.

Felhagytam a dohányzással, és örülök leszokni a dohányzásról, és újra dohányozni akar

Az életismerethez az irodalom nagyon hozzásegít: sok irreális hasznával vagy haszontalanságával szemben ez az egy haszna nemcsak reális, hanem praktikusjelentőségű is. Mindenki felhasználhatja ezt a könyvekből vett életismeretét, csak a művész nem.

Ha utcát említ valaki előttünk, az az utca jelenik meg szemünk előtt; a régi hogy hagyjam abba a dohányzást, amelyben oly sokáig laktunk, ha szobáról olvasunk: a mi szobánk s ha városról: Budapest. Így válik környezetünk hazánkká.

Gyakran volt alkalmam megfigyelni, hogy igazán erős emberek, akik nagy testimunkát is végeznek, csak ritkán használják fel erőiket más ember megtámadására.

Nem ütnek, mikor ütniök lehet. Ha azt olvasom az újságban, hogy valamely munkás verekedett, rögtön azt gondolom hozzá, hogy biztosan munka nélkül van már jó ideje. Az utókor sem igazságosabb, mint a jelenkor. Ha az emberek érintkezését figyelem: a modor az, amely lehetővé teszi, hogy a különböző temperamentumok megférjenek egymás mellett.

Azt hiszem; az ember részéről a legnagyobb lemondás az, hogy a dolgok megfejtéséről végképpen le tud mondani s mégis hajlandó arra, hogy tovább gondolkozzék. Ha a lány szabadabban él, megnyugszik, felszabadul, kedves lesz, derűs, a hosszú önmegtartóztatás pedig haragos és becstelen maskarát csinál belőle, akinek minden mozdulata már arra késztet és ostoba ösztönösséggel védekező … Mégiscsak fontos dolog a vagyon!

Legyünk inkább szívesek egymáshoz, — evvel többre megyünk! Az örömért mindenképpen meg kell fizetni.

1 nap alatt nem fog menni

Legjobb, ha az ember előre megfizet: munkával. Nincsenek abszolút tulajdonságaink, amelyeket megszerzünk és megvannak: gyakorolni kell, mert elvész.

test, amikor leszokott a dohányzásról leszokni a dohányzásról, mint egy részeg

Az optimistáknak is igazuk van: bármi történjék is a világgal az meglepően fennáll, a legnagyobb megpróbáltatások után is: valahogy lesz, — nem oly forrón esszük, mint ahogy főzzük, — s a pesszimistáknak: hogy mégis mindig rosszul sikerül, amit az ember tervbe vesz.

Teljes bizalom az emberi butaságban. A városok is parvenük, mint én: először templomot, díszt építenek, mielőtt vízvezeték volna. A tervszerű pihenés nem pihenés: annak fő eleme a tervszerűtlenség! Figyelni az emberekre: talán ez a legnagyobb jótétemény, amit nékik adhatunk; oly hálásak érte, — úgy faszcinálódnak tőle, — csodálkoznak, ehhez nincsenek szokva.

Érdekes az emberek kétlakisága. Olvassák Tolsztojt, Ibsent, akik tanítani akarnak minket, a szépre, igazra és jóra figyelmeztetnek. Olvassák, élvezik s mikor a hivatalukba mennek — csak úgy kötik befolyásolatlanul a arra késztet üzleteket, épp mint azelőtt. Az egyetlen hogy hagyjam abba a dohányzást Nem csodálni való, hogy Jézus éppen ebben a népben támadt.

Hogy hagyjam abba a dohányzást lettem zsidóvá. S hogy szereti-e azt a földet, ahol él? A Spanyolországból körül kiűzött zsidók még ma is spanyolul beszélnek, s az Amerikába kivándorolt társaink második generációja már nem tud magyarul. Az élet a dohányzás egészségügyi következményei áll, s egy napot mindig ki lehet tartani.

Szép házak, paloták — nem hinnéd, hogy fenevadak laknak benne. Az ember olyan edény, amelyben több van, mint ami belefér — túl sok e rövid életre. A beszédes, nyílt ember mindig fél a hallgatag, zárkózott embertől mindig tökéletlennek érzi magát képzelt tökéletessége előtt. Irodalom: édes bora, kisajtolt lelke egy népnek. Sűrített elixírje a nép-karakternek … Csak az érti meg az életet, aki tudja, hogy az élet nem szabályos, nem logikus, nem igazságos, nem szimmetrikus, nem kiszámítható.

Mindenütt az érv tetszik nekem és sohasem az indulat. Ha valakit megtámadnak, még a rabló előtt is érvelni kell! Tisztességesnek lenni a közéletben; úgy látszik, ez annyi, mint örökös ellenzéknek lenni. Nem hagyom, hogy a tapasztalat dezilluzionáljon! Nem akarom, hogy hagyjam abba a dohányzást a meggondolás tegyen emberré, hanem a hit!

Jó író nem arra törekszik, hogy kimerítse hőse egész lelkét, analízissőt, éppenhogy kimeríthetetlen, azt kell éreztetnie! Ha az embert nem szeretik viszont, akkor bölcselkedik… A távollét szerelmesek közt úgy hat, mint a szél a tűzre: a kis szerelmet eloltja, a nagyot tűzvésszé növeli. Flaubert szerint a boldogság kellékei: gazdagnak lenni, művésznek, fiatalnak, szerelmesnek, … — S szerintem a boldogtalanság: magyarnak, zsidónak, szegénynek, betegesnek és özvegyasszony egyetlen fiának… Nevelési elv: arra késztet ráfeküdni a gyerekre, nem tirannizálni, nem megmerevíteni.

Szabadulj meg negatív szokásaidtól 6 lépcsőben

Rábízni a szabad elhatározásra, hogy úgy bánjon velem, ahogyan akar. Nem kényszeríteni! A nyugati irodalom: folytonos önvád, gyónás, vallomás, konfrontáció… A keleti irodalom: a Napba nézni! Derűs, szép tekintettel. Különösen gyalázatosnak találom, ha tanár gúnyolódik növendékén … Sem a tudós, sem a művész, sem az orvos, sem a tanár, sem a bíró ebben a társadalomban ne várja munkája megbecsülését. Megszűnt a kultúra: senkinek semmi olyasra nincs szüksége, ami a lélekhez szól.

Változatosságra vágyol, — de elkövetkezik a kor, mikor már nem bírod el a változatosságot, amelyre vágyol.

Az önmegváltoztatás lépcsői

Miről van voltaképpen szó? Évezredek óta? S ez az, ami megoldhatatlan! Minden emberi együttélés mindenkor szociális kérdéssé válik. S akárhogy bánsz is például a cseléddel.

  • Belégzés hogyan lehet leszokni a dohányzásról
  • A Novopassit segít leszokni a dohányzásról

Hogy bírod elfogadni, hogy valaki személyes szolgálatokat teljesítsen …? Gyerek komédiást néz a cirkuszban, s nyilván azt hiszi róla, hogy azért komédiás, mert jókedve van. Valami azáltal, hogy tény: összehasonlíthatatlanul nagyobb hatással van a világra, mint bármely képzelet, vagy gondolat … Ha ismerném a pozitivista filozófiát, oda csatlakoznám.

Aki boldog: annak a boldogság hétköznapi — s mily borzasztó nélkülöznie annak, aki boldogtalan … Mi a arra késztet Az ember mindenkor gyilkolni hajlandó … s ha tömegbe verődik, még sokkal inkább, még sokkal könnyebben … Pofon: mért oly megszégyenítő, ha arcba ütnek?

Egy komolyan adott legyintés tragikus hatású lehet …, mily furcsa, hogy arra késztet cselekedetünkben, megnyilvánulásainkban a szimbolika felé haladunk. Bölcs esztéták, akik mindig okosabbak akarnak lenni saját maguknál… S ha jó valami, akkor a hibáit keresik, s ha rossz, akkor az értékeit … … mikor már annyi az adatunk, az ismeretünk az emberekről, hogy úgy érezzük: nem vagyunk képesek ítéletre, akkor nem marad más számunkra, mint jónak lenni … A arra késztet mindenképpen indulatot kelt bennem … mindenekelőtt a lázadásét, ez aztán hirtelen fordulattal a kutyahűség rajongásába tud átcsapni.

Nagyon sok olyan ember jár közöttünk, aki hivatalnok szellem oly értelemben, hogy magának a munkaalkalmat megszerezni képtelen … de mihelyt hogy hagyjam abba a dohányzást valamely helyre: kitűnően végzi dolgát. A konzervativizmus oly természeti erő, amely a meglévőt védi. Ami a meglévőt védi, az valami nagyon erőset véd …, mert ami megvan, a tény … már azáltal is, hogy tény, hatalmas.

Csak arra jól vigyázz, hogy ne egykönnyen lehessen jót tenni veled! Ez az óvatosság igen fontos! Nem kell hogy elpusztítsuk egymást: a buta emberekkel szépen megférünk a nap alatt. És mégis: a felháborodás nélküli ember elviselhetetlen lény. Fel kell tudnod háborodnod, s még mindig. Hogy hagyjam abba a dohányzást ember legnagyobb tulajdonsága: 1 az alkalmazkodóképesség 2 az ellenálló képesség. Az egyik képessé tesz rá, hogy az emberek közt éljünk, a másik, hogy megmaradhassunk annak, amik vagyunk.

A modemséget mint célt tenni magam elé: ez az ellenszenves. Modem akarok lenni, — a mai kor szellemének kifejezője, — mondogatja magának Berény is, Kozma is … S ez nevetséges! Vagy modem vagyok, vagy nem.

arra késztet, hogy hagyjam abba a dohányzást

Sóhajra mindenkor van ok. Aki ezen a világon van, hogy hagyjam abba a dohányzást bízvást lehet melankolikus. Micsoda szemtelenség tanácsokat adni annak, aki kenyeret akar. Más szóval szólván; nincs az emberi szemtelenségnek nagyobb ingere, mint a szerencsétlenség, amely másokat ér.

ectomorph leszokott a dohányzásról leszokni a dohányzás következményeit nő

No de mi más az, nem szeretni az életet és megszűnni! A múlt azzal a jóakarattal ítélendő meg, amellyel az összes jóvátehetetlen dolgok … Az ember hiúsága miatt kénytelen jót tenni, vagyis tudása legjavát áldozni társainak: s alighanem ez által marad fenn a világ. Szerencsém, hogy nem születtem árjának, hogy nem eshetem abba a kísértésbe, hogy üldöző legyek. Nem, nem, inkább vagyok üldözött.

Önismeret hiány = sikertelen célkitűzés

A tények hatalma: amíg sikere van Hitlernek, senki a világon be nem bizonyítja, hogy nincs igaza. S az emberek kis sorsa ugyanilyen. Ezt kérdezték tőlem is mindig a barátaim — mi bajod van?

Csakhogy oda se figyeltek. Agyafúrt talmúd lett a freudizmusból; nagy szellemi erőfeszítéssel csupa zöldség létrehozva. Tudod mit? Sosem a közönségnek írták a műveket. A közönség kapott valami csodát, amelyet nem értett, s aztán hozzánevelődött. Ezt hívják kulturálódásnak. Nehéz dolog az, hogy erőből ne legyen erőszak. Ha az ember hetvenéves, akkor már sohasem érzi jól magát. Ugyan doktor úr, hova gondol, dehogy hagyom én abba a dohányzást!

Arra késztet néhány évig tovább leszek halott.

arra késztet, hogy hagyjam abba a dohányzást

A specializálódásnak jót tesz, ha az ember általános intelligenciája gyenge. Az orvosnak is jót tesz, ha nem nagyon okos, a festőnek, muzsikusnak, sőt írónak is. Egyszóval: a szakembernek csak javára van, ha minden egyébben gyenge … csak van aztán persze mind e munkának egy magasabb foka, mikor már nem szakember valaki.